นสพ.ข่าวภาค 7 จังหวัดราชบุรี

ทันใจ ทันเหตุการณ์ มิกกี้ข่าวภาค 7

นสพ.ข่าวภาค 7  จังหวัดราชบุรี - ทันใจ ทันเหตุการณ์  มิกกี้ข่าวภาค 7

ราชบุรีกวาดล้างอาชญากรรมในจังหวัด

เมื่อวันที่  23  นายปิติธรรม  ฐิติมนตรี  รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ได้เป็นประธานปล่อยแถวงขบวน และกล่าวกล่าวเปิดโครงการ ราชบรีกวาดล้างอาชญากรรมภาพในจังหวัด วัตถุประสงค์ก็เพื่อลด อาชกรรมต่าง ๆ ภายในจังหวัดราชบุรีให้น้อยลง  โดยเน้นในด้านการปราบปรามทางด้านยาเสพติดให้หมดไป ตามแหล่งสถานบันเทิง  ห้างร้าน  คาราโอเกะ   ร้านเกม  และสถานศึกษา เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาที่จะเกิดตามในโอกาสต่อไป

Share