เรือนจำกลางนครสวรรค์ จัด วันพบญาติอย่างใกล้ชิด
เรือนจำกลางนครสวรรค์ จัดงานวันพบญาติ 11 – 16 เมษายน 2556 เปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังที่ประพฤติดี ได้รับโอกาสพบญาติอย่างใกล้ชิด ยื่นลงทะเบียน 18 – 26 มีนาคม 2556
นายธนสิทธิ์ พานิชวงษ์ ผู้บัญชาการเรือนจำกลางนครสวรรค์ กล่าวว่า เรือนจำกลางนครสวรรค์ กำหนดจัดกิจกรรมวันพบญาติ ปี 2556 ระหว่างวันที่ 11 – 16 เมษายน 2556 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังที่ประพฤติดี อยู่ในระเบียบวินัยของเรือนจำได้มีโอกาสได้รับการเยี่ยมอย่างใกล้ชิดจากญาติ เป็นกรณีพิเศษภายในเรือนจำกลางนครสวรรค์ เพื่อให้ผู้ต้องขังที่มีความประพฤติดี ได้รับการเยี่ยมจากญาติ เกิดความใกล้ชิดและมีความรู้สึกที่ดี มีกำลังใจที่จะพัฒนาตัวเอง ให้เป็นคนดี ทั้งนี้ เรือนจำกลางนครสวรรค์ จะไม่อนุญาตให้นำสิ่งของใดๆ เข้าไปภายในเรือนจำกลางนครสวรรค์ โดยเด็ดขาด ซึ่ง เรือนจำฯ ได้จัดหาอาหาร เครื่องดื่ม ขนม ผลไม้ ไว้บริการภายในสถานที่จัดงานวันพบญาติแล้ว
ญาติผู้ต้องขังที่ประสงค์ใช้สิทธิเยี่ยมญาติอย่างใกล้ชิด ต้องยื่นความจำนงเข้าเยี่ยม ก่อนล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 18 – 26 มีนาคม 2556 นี้ ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามได้ที่ เรือนจำกลางนครสวรรค์ โทรศัพท์ 056 221110 ต่อ 12
Share
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>