พัทลุงนิวส์

สื่อสร้างสรรค์เพื่อมวลชน

ทีมงานพัทลุงนิวส์

August 18th, 2012

หนังสือพิมพ์พัทลุงนิวส์…..สำนักงานเลขที่ 284 .ผดุงดอนยอ .คูหาสวรรค์ .เมือง .พัทลุง 93000 โทรศัพท์ : 0-7460-1082 โทรสาร : 0-7460-1082 บรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา ไสว รุยันต์  บรรณาธิการอำนวยการ  ประเทือง รักเกื้อ บรรณาธิการข่าว บุญเลิศ ชายเกตุ  บรรณาธิการฝ่ายผลิต รัชนี ชายเกตุ กองบรรณาธิการ บุญทวี ทองร่วง, ติยะภพ ปุรินทราภิบาล, ไพรวัลณ์ ชูใหม่, เจริญชัย ช่วยชู,  ประทุม เรืองฤทธิ์,  สุวิชาญ ประชาชาติ,  จรัล ปรางค์สุวรรณ  ฝ่ายโฆษณาและจัดจำหน่าย เจริญชัย ช่วยชู ที่ปรึกษากฏหมาย พงษ์ศักดิ์ สุวรรณภักดี, สัมพันธ์ อ่อนน้อย ที่ปรึกษา เลิศ อักษรนิตย์,  อ.แปลก พัชรดำรงกุล, อ.สว่าง พนาวสันต์ ธำรง ทองร่วง พิมพ์ที่ โรงพิมพ์พร้อมพรหมการพิมพ์ 53/3 .4 .ตรัง-ปะเหลียน .บ้านควน .เมือง .ตรัง

Share

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

พัทลุงนิวส์

สื่อสร้างสรรค์เพื่อมวลชน