พัทลุงนิวส์

สื่อสร้างสรรค์เพื่อมวลชน

ติดต่อเรา

August 18th, 2012

*นายประเทือง รักเกื้อ

ที่อยู่ 284 ถ.ผดุงดอนยอ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง 93000

โทร.081-1285514

** นางสาวรัชนี ชายเกตุ

โทร.081-7547226

E-mail : saokongkra2512@gmail.com

Facebook : http://www.facebook.com/ratchaneechaigate

Facebook : http://www.facebook.com/MacSawkongkra

Share

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

พัทลุงนิวส์

สื่อสร้างสรรค์เพื่อมวลชน