browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

ชาวสวนยางจังหวัดตรังเทน้ำยางประท้วงราคายางตก

Posted by on 20 August, 2012

ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดตรัง วันที่ 20 สิงหาคม  2555   เครือข่ายภาคประชาชนชาวสวนยาง  ผู้นำท้องถิ่น เช่นนายก อบต. และ เกษตรกรชาวสวนยางเดินทางมารวมตัวกัน ชุมนุมประท้วงและเทน้ำยางพร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลประกันราคายาง จากกรณีปัญหาราคายางตกต่ำอย่างหนัก ขอให้รัฐบาลประกันราคายางและป้องกันการทุจริต     เครือข่ายภาคประชาชนชาวสวนยาง กล่าวว่าตามที่ได้เรียกร้องให้รัฐบาลแก้ปัญหาราคายางตกต่ำอย่างต่อเนื่องมาหลายเดือนแล้ว  แต่มีข้อเท็จจริงว่า  ชาวสวนยางไม่ได้รับการแก้ปัญหาอย่างจริงจัง  และยังปรากฏว่า  ราคายางยังตกต่ำลงกว่าเดิม  ซึ่งชาวสวนยางได้ให้เวลากับรัฐบาลแล้ว  แต่รัฐบาลก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาราคายางให้ชาวสวนยางได้  ประกอบกับในปัจจุบันราคาสินค้า อุปโภค บริโภค  มีราคาสูงขึ้นสวนทางกับรายได้ของเกษตรกรชาวสวนยาง  ทำให้ชาวสวนยางได้รับความเดือดร้อนอย่างมาก  จึงได้รวมตัวกันเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหา ให้เป็นรูปธรรมโดยได้กำหนดระดับวิธีการเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งแก้ปัญหาให้เป็นรูปธรรม  โดยได้กำหนดระดับวิธีการเรียกร้องไว้ 5  ระดับด้วยกัน  เริ่มต้นที่ระดับที่ 1  ประสานงานให้ชาวสวนยางในทุกจังหวัดนัดรวมตัวกันเรียกร้องบริเวณหน้าศาลากลางทุกจังหวัด  ส่วนระดับที่ 2-5  ทางเครือข่ายจะแถลงให้ทราบต่อไป

ช่วงบ่ายวันนี้  แม้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัด  แต่ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคกับกลุ่มเครือข่ายภาคประชาชนชาวสวนยางตัวแทนแกนนำภาคประชาชน เช่น นายณัฐพาที  เนียมสม   นายอำพร  สิทธิชัย ได้นำประชาชนชาวตรัง กล่าวเรียกร้องให้รัฐบาลออกมาแก้ปัญหาอย่างจริงจัง   ที่ผ่านมา รัฐบาลจะให้คำมั่นสัญญาจะผลักดันราคาให้อยู่ที่กก.ละ 120 บาท  เพื่อลดกระแสการเรียกร้องชุมนุมและซื้อเวลา ทั้งที่ทราบดีว่า เป็นไปไม่ได้ แต่ยังประกาศข่าวออกมา โดยไม่ได้คำนึงถึงสภาพความเป็นจริงของตลาดโลก ว่าจะทำได้หรือไม่ ทั้งนี้จากการที่ราคายางผันผวนดิ่งลงมาเหลือแค่ กก.ละ 50 -60 บาท ถือว่าเหมาะสมกับค่าครองชีพในปัจจุบัน และคงจะไม่สูงไปกว่านี้ เมื่อยางมีราคาตก ค่าครองชีพกลับไม่ได้ลดลงตามไปด้วย ขณะที่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ก็ยังไม่สามารถยกระดับการแทรกแซงราคายางให้สูงกว่าในท้องตลาดได้ จึงทำให้ชาวสวนยางมีความเดือดร้อนอย่างมาก ดังนั้นรัฐบาลควรหามาตรการดูเรื่องนี้

    นอกจากนี้  เครือข่ายภาคประชาชนชาวสวนยาง   ยังมีหนังสือถึง พณฯ นายกรัฐมนตรี  เรื่องขอให้ประกันราคายางพาราอย่างเป็นธรรมและป้องกันการทุจริต  โดยเนื้อหาเรียนถึง นางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร  นายกรัฐมนตรี  หลังจากได้ดำรงตำแหน่งมาเป็นเวลา 1 ปี  ราคายางพาราตกต่ำอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานจนสร้างผลกระทบให้กับระบบเศรษฐกิจทั้งระบบ  จนถึงปากท้องของประชาชน  และประชาชนได้ให้โอกาศแก่ นายกรัฐมนตรี  ในการแก้ปัญหา  และเฝ้าติดตามวิธีการแก้ปัญหามาโดยตลอด แต่ไม่พบการแก้ปัญหาอย่างจริงจัง  กลับแต่จะสร้างปัญหามากขึ้น  จนในปัจจุบันถ้าราคายางพาราตกต่ำอยู่อย่างนี้เรื่อยๆ  จะทำให้ปัญหาอื่นตามมาอีกมากมาย  เครือข่ายภาคประชาชนชาวสวนยางขอเรียกร้องนายกรัฐมนตรี  ดังนี้   ขอให้ประกันราคายางแผ่นดิบในกิโลกรัมละ 120  บาท  เมือ่หักค่าบริหารจัดการแล้วจะต้องให้ชาวสวนยางแผ่นดิบได้กิโลกรัมละไม่ต่ำกว่า 100  บาท  ขอให้มีจุดรับซื้อไม่ต่ำกว่า อำเภอละ 1 จุด  จัดลำดับให้ผู้มีสิทธิขายยางในราคาประกันเริ่มจากชาวสวนยางรายเล็กไปสู่รายใหญ่   หามาตราการป้องกันการทุจริต  งบประมาณที่ใช้ในการประกันราคายาง  และป้องกันการฉวยโอกาศจากนักการเมืองและนายทุนที่กอบโกยผลประโยชน์จากงบประมาณการประกันราคายาง  ในการประกันราคาขอให้มาตรการนี้  ครอบคลุมถึงเกษตรกรที่ขายน้ำยางสดด้วย ขอให้ดำเนินการ ภายใน  15  วัน

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>